Contact persons

auatec-Reuter - Herr Reuter

Managing Director

Klaus Reuter

mail@aquatec-reuter.de


Project management, planning, software development

Dipl.-Phys. Norbert Muschner
Project Development Manager

projektierung@aquatec-reuter.de

aquatec-Reuter Herr Muschner

 

Project management, planning, software development

Dipl.-Ing. Jörg Kröbel

projektierung@aquatec-reuter.de

Kröbel_k

 

Project management, planning, software development

Dipl.-Ing. Steffen Engelhardt

projektierung@aquatec-reuter.de

aquatec-Reuter - Herr Engelhardt

 

Project management, planning, software development

Dipl.-Ing.(FH) Carsten Raschke-Harmeyer

projektierung@aquatec-reuter.de

Raschke-Harmeyer_k